Polityka prywatności

ostatnia aktualizacja: 25.04.2018

Polityka prywatności serwisu leadhouse.pl

Wstęp
Rozdział I Dane administratora
Rozdział II Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Rozdział III Źródła danych osobowych
Rozdział IV Jakie dane zbieramy?
Rozdział V Na jakiej podstawie zbieramy dane osobowe?
Rozdział VI W jakich celach zbieramy  Państwa dane osobowe?
Rozdział VII Podstawy prawne przetwarzania
Rozdział VIII Automatyczne przetwarzanie danych osobowych
Rozdział IX Jak długo przetwarzamy dane osobowe?
Rozdział X Kiedy i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim? Czy przekazujemy dane do państw trzecich?
Rozdział XI W jaki sposób chronimy Państwa dane?
Rozdział XII Przysługujące Państwu uprawnienia
Rozdział XIII Co to są dane behawioralne?
Rozdział XIV Gdzie przechowujemy Państwa dane osobowe?
Rozdział XV Narzędzia mierzące ruch ( Google Analytics)

 

Wstęp

Jako administrator Państwa danych osobowych Techy Labs Sp.  z o.o. chce należycie informować  Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

Rozdział I. Dane administratora

W świetle przepisów[1] Techy Labs Sp.  z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli (KRS: 0000649314, NIP: 8652565382, REGON: 365945611) jest administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodnie z niniejszym regulaminem oraz obowiązującymi przepisami.

Rozdział II. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

We wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi mogą Państwo kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: inspektor@techylabs.pl

Rozdział III. Źródła danych osobowych

Co do zasady dane osobowe podają nam Państwo osobiście wpisując je w formularzu serwisu. Dane osobowe zbieramy poprzez:

 1. Zapytanie Wstępne;
 2. Rozmowę Call Center;
 3. W inny sposób, podczas korzystania z Usług przez Użytkownika (np. poprzez e-mail);
 4. dane pozyskujemy również od innych podmiotów (bazy danych) przy czym nasza polityka zakłada każdorazowe zweryfikowanie czy dane osoby wyraziły zgodę na udostępnienie innym podmiotom swoich danych w sposób zgony z obowiązującymi przepisami

Rozdział IV. Jakie dane zbieramy?

Jeśli korzystają Państwo z  naszych serwisów lub chcą Państwo uzyskać wiedzę na temat produktów oferowanych przez naszych partnerów lub sponsorów oraz gdy  korzystają Państwo  z naszej strony internetowej wypełniając formularz zgłoszeniowy, kontaktując się z nami lub odwiedzając naszą stronę internetową, możemy zbierać od Państwa  następujące dane osobowe:

 1. Dane osobowe, które nam Państwo przekazują, korzystając z naszej oferty lub dane osobowe które mogą być przez nas gromadzone w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej. Obejmuje to w szczególności dane osobowe, które nam państwo przekazują, wypełniając formularz zgłoszeniowy w zakresie uczestnictwa w konkursach lub w dalszym przebiegu promocji, porównywarce produktów, późniejszych ankietach lub przy korzystaniu z innych ofert. Dane osobowe obejmują w szczególności:
 2. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i Państwa zainteresowania, preferencje, które mogą zostać zidentyfikowane w przeprowadzonych przez nas ankietach.
 3. W zakresie, w jakim zawierasz umowę za pośrednictwem naszej strony lub składasz oświadczenie o chęci jej zawarcia, przechowujemy również informacje dotyczące złożonego przez Ciebie zamówienia oraz związane z nim szczegóły płatności.
 4. W zakresie, w jakim odpowiadasz na wszelkie pytania dotyczące Twoich preferencji, zainteresowań, zachowań itp. po wzięciu udziału w konkursie, promocji lub gdy Państwa zainteresowania są ujawniane poprzez zapisanie się do określonej subskrypcji lub innych usług tego typu, będziemy przechowywać te informacje w celu ustalenia osobistego profilu użytkownika, który umożliwia nam prowadzenie dopasowanego do Twoich zainteresowań, zoptymalizowanego marketingu bezpośredniego.
 5. Zbieramy i przetwarzamy również dane osobowe, które przekazujesz nam kontaktując się z nami;
 6. Dane osobowe, które mogą być zbierane podczas wizyty na naszej stronie, w szczególności informacje dotyczące ilości danych, lokalizacji i czasu, adresy IP i inne informacje dotyczące komunikacji przekazywane za pośrednictwem komputera.
 7. Dodatkowe dane - w szczególności takie jak czas lokalny, strefy czasowe i dane dotyczące użytkowania naszych stron internetowych - mogą być przez nas przechowywane poza danymi wymienionymi powyżej.
 8. Ponadto, w przypadku wizyty na naszej stronie, mogą być zbierane i wykorzystywane przez nas dane statystyczne. Dane statystyczne obejmują, między innymi, dane dotyczące korzystania z określonej przeglądarki internetowej i wersji tej przeglądarki.

Rozdział V. Na jakiej podstawie zbieramy dane osobowe?

Co do zasady powyższe dane zbieramy w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika. Dostarczone dane możemy przetwarzać również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych.

Rozdział VI. W jakich celach zbieramy  Państwa dane osobowe?

Państwa dane zbieramy i przetwarzamy w następujących celach:

 1. Należytej Obsługi Użytkownika;
 2. W celu komunikacji z Użytkownikiem;
 3. Wysyłania Użytkownikowi Komunikatów, zarówno w formie e-mail, facebook jak i sms;
 4. Wysyłania Użytkownikowi informacji handlowej od Usługodawcy lub jego Partnerów (zgoda użytkownika);
 5. Skontaktowania się z Użytkownikiem poprzez Call Center;
 6. Przesłania Użytkownikowi informacji dotyczących wybranego rodzaju Produktów na wskazany przez niego adres e- mail – o ile wyraził on na to zgodę;
 7. Wyegzekwowania od Użytkowników przestrzegania przepisów prawa i Regulaminu;
 8. W celach statystycznych, związanych z działalnością Usługodawcy;
 9. w celach marketingowych tj. do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę oraz uczestnictwa w programie lojalnościowym Usługodawcy – jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych Użytkownik wyraża także zgodę na nieusuwanie wszelkich oznaczeń identyfikujących Użytkownika lub zakończenie sieci telekomunikacyjnej albo systemu teleinformatycznego, z którego korzysta;
 10. Tworzenia przez Usługodawcę bazy danych Użytkowników;
 11. W celu tworzenia profilu behawioralnego Użytkowników;
 12. W innych celach określonych w Regulaminie oraz Polityce Prywatności.

Rozdział VII. Podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników opiera się na:

 • zgodzie użytkownika  (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing-art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • usprawiedliwionym interesie Techy Labs Sp.  z o.o. jako administratorze  danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu, egzekwowaniu warunków regulaminu. (art. 6 pkt 1 lit f) RODO)
 • obowiązków wynikających z prawa (art. 6 ust. 1 lit c);

Rozdział VIII. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszego serwisu  mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania, ale również monitorowania sposobu korzystania z produktu online lub usługi), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że:

 • na potrzeby profilowania nie przetwarzamy żadnych danych sensytywnych (zgodnie z art. 9  RODO danych szczególnej kategorii)
 • jeśli nie możemy osiągnąć celu inaczej, niż poprzez profilowanie danych osobowych wykorzystujemy do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies.
 • profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszych Serwisów lub produktów lub usług  oferowanych przez Partnerów i Sponsorów i dopasowywania treści znajdujących się w  Serwisach lub produktach do tych preferencji.
 • profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

Rozdział IX. Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Techy Labs SP.  Z O.O. .W obowiązujących w Techy Labs SP.  Z O.O.  politykach, w tym politykach dotyczących retencji danych, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:

 1. 1) w przypadku, gdy Techy Labs SP.  Z O.O.  przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;
 2. 2) w przypadku, gdy Techy Labs SP.  Z O.O.  przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
 3. 3) przypadku, gdy Techy Labs SP.  Z O.O.  przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

Rozdział X Kiedy i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim? Czy przekazujemy dane do państw trzecich?

W przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę na   udostępnienie Państwa  danych osobowych przez Techy Labs Sp.  z o.o. na rzecz jej Partnerów i Sponsorów w celach marketingowych tych podmiotów.

Państwa dane osobowe przekazujemy:

 1. Doradcy tj. osobie, która może się z Państwem kontaktować w celu pomocy w wyborze najlepszej oferty;
 2. Partnerom, Sponsorom oraz Świadczeniodawcom Usługodawcy-pełna lista partnerów jest dostępna pod linkiem, który znajduje się pod oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych.

Rozdział XI. W jaki sposób chronimy Państwa dane?

Podejmujemy odpowiednie środki - administracyjne / organizacyjne, techniczne (m.in. szyfrowanie komunikacji)  i fizyczne - w celu ochrony Twoich danych osobowych przed utratą, kradzieżą, nadużyciem, nieautoryzowanym dostępem, nieuprawnionym ujawnieniem, nieautoryzowanymi modyfikacjami i zniszczeniem. Chronimy Dane w szczególności w zakresie fizycznej kontroli dostępu, kontroli dostępu do systemów, kontroli dostępu do informacji, kontroli transmisji danych, kontroli wprowadzania danych  i kontroli dostępności. Dbamy również o tworzenie kopii zapasowych w innym miejscu.

Pomimo tych środków ostrożności, zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu oznaczają, że nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa transferu danych w naszą stronę. W związku z tym, wszelkie transfery danych dokonywane przez użytkowników na naszą stronę odbywają się na ich własne ryzyko.

Rozdział XII. Przysługujące Państwu uprawnienia

Zgodnie z art. 15 RODO mają Państwo  prawo do uzyskania informacji dotyczących Państwa danych osobowych przez nas przetwarzanych, w tym do informacji dotyczących pochodzenia i odbiorców tych danych oraz celu ich przetwarzania, w dowolnym momencie.

Mają Państwo również prawo w każdym czasie:

 • żądać poprawienia nieprawidłowych danych osobowych (art. 16 RODO);
 • ograniczyć przetwarzanie danych, jeśli zostanie spełniona którakolwiek z przesłanek wymienionych w artykule 18 ust. 1 RODO, np. w przypadku sporu dotyczącego prawidłowości danych osobowych.
 • odwołać wszelkie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, które mogły zostać udzielone, ze skutkiem na przyszłość (art. 7 RODO). Takie odwołanie nie wpływa jednak na legalność przetwarzania, które miało miejsce do czasu odwołania zgód.

Mają Państwo również prawo  domagać się, abyśmy przekazali udostępnione nam dane osobowe  w formacie umożliwiającym przekazanie ich innemu administratorowi.

Zgodnie z przesłankami określonymi w art. 21 ust. 1, 2 i 3 RODO, możliwe jest wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn wynikających z konkretnej sytuacji osobistej.

Możecie Państwo żądać usunięcia  danych i dochodzić prawa do bycia zapomnianym zgodnie z art. 17 RODO. Jeżeli ustawowe przesłanki zostaną spełnione, podejmiemy działania w tym zakresie, nawet jeśli taki wniosek nie zostanie złożony i usuniemy Państwa dane osobowe.

Jeżeli chcesz skorzystać z praw wymienionych w niniejszym punkcie, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod wskazanym wyżej adresem e-mail.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa  danych osobowych narusza przepisy prawa.

Rozdział XIII Co to są dane behawioralne?

Dane behawioralne to dane  na podstawie aktywności Użytkownika (w szczególności treści wpisywanych Zapytań Wstępnych, informacji podawanych w rozmowie telefonicznej Call Center, ciasteczek - cookies), w celu stworzenia profilu behawioralnego Użytkownika, ukazującego jego gusta, upodobania, preferencje w zakresie poszukiwanych towarów lub usług („Dane behawioralne”). Dane te będą wykorzystywane przez Usługodawcę do wyświetlania Użytkowników reklam lub innych treści, dążąc do tego, by były one zgodne z jego preferencjami wynikającymi z danych behawioralnych.

Rozdział XIV Gdzie przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego ( tj. państwa członkowskie UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

 1. Jednakże, w umowach ze sponsorami wymienionymi na liście sponsorów, która wskazuje również kraj siedziby danego podmiotu jako miejsce docelowe dla jakichkolwiek transferów danych, możliwe jest również, że Państwa dane osobowe zostaną przekazane do "państw trzecich". Państwa trzecie to kraje położone poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W odniesieniu do takich transferów danych zwracamy uwagę, że w odniesieniu do wszystkich krajów docelowych wymienionych na liście sponsorów zapewniony jest bezpieczny transfer zgodnie z wymaganiami UE dotyczącymi ochrony danych i prywatności.
 2. Po wycofaniu udzielonej zgody na przetwarzanie danych lub po wniesieniu sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, umieścimy Cię na naszej "liście zablokowanych". Oznacza to, że nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w celach marketingowych, ani ich ujawniać lub przekazywać jakimkolwiek osobom trzecim. Będziemy w takiej sytuacji wyłącznie przechowywać Państwa dane w celach usprawiedliwionych prawnie (np. w związku z obowiązkami związanymi z prowadzeniem dokumentacji księgowej, obroną i dochodzeniem roszczeń itp.) i usuniemy te dane po upływie kolejnych pięciu lat, chyba że istnieją istotne powody przemawiające przeciwko takiemu usunięciu lub przetwarzanie tych danych będzie dopuszczalne z innych powodów, na przykład z powodu udzielenia przez Ciebie nowej zgody.

Rozdział XV Narzędzia mierzące ruch ( Google Analytics)

 1. W celu poprawy funkcjonowania serwisów należących do Usługodawcy oraz dla ułatwienia kontaktu z Użytkownikami na stronach Usługodawcy wykorzystywane są kody liczące Google Analytics, które w powiązaniu z ciasteczkami mają na celu badanie ruchu na stronach oraz wsparcie emisji reklam, w tym reklam wyświetlanych przez dostawców zewnętrznych. Do głównych zadań wymienionych narzędzi należą: badanie ruchu na stronach, raportowanie emisji reklam, wsparcie emisji reklam (w tym remarketingowych), integracja z DoubleClick, Campaing Manager. Pamiętać jednak należy, że dostawcy zewnętrzni mogą korzystać również z własnych kodów mierzących.
 2. Użytkownicy mogą w każdej chwili zrezygnować z usług Google Analytisc dla reklam displayowych i dostosowania reklam w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam (https://www,google.com/settings/u/0/ads). Dodatkowo, Użytkownicy mogą skorzystać z narzędzi blokujących dostęp Google Analytics. Dostęp do takich narzędzi można uzyskać tutaj: [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/]